Hội nghị cán bộ công, chức năm học 2021 - 2022

Đăng lúc: 14:31:29 16/10/2021 (GMT+7)

Thực hiện Hướng đẫn số 46/HD-LN ngày 22 tháng 9 năm 2021, trường TH Tượng Văn tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức, người lao động chức năm học 2021-2022.

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO  TẠO NÔNG CỐNG

Trường Tiểu học Tượng Văn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGHỊ QUYẾT

HỘI NGHỊ CÁN BỘ VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG

NĂM HỌC 2021-2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tượng Văn, ngày 19 tháng 10 năm 2021

 

 

PHÒNG GD&ĐT NÔNG CỐNG        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Trường Tiểu học Tượng Văn                      Độc lập- Tự do – Hạnh phúc

    Số 01/NQ-HNVC                                      Tượng Văn, ngày 19 tháng 10 năm 2021

 

 

NGHỊ QUYẾT

HỘI NGHỊ CÁN BỘ VIÊN CHỨC - NGƯỜI LAO ĐỘNG

NĂM HỌC 2021-2022

 

Hội nghị cán bộ viên chức, người lao động năm học 2021-2022  trường Tiểu học Tượng Văn đã tiến hành tổ chức vào hồi 13h30’, ngày 19/10/2021 tại văn phòng nhà trường.

Tổng số cán bộ viên chức, người lao động triệu tập 17 (Biên chế 17, Hợp đồng bảo vệ 01), có mặt 17, vắng không.

Hội nghị đã được đón tiếp ... vị đại biểu khách mời, trong đó Hội nghị được đón đồng chí ............................... - .................................. – ..................................... xã Tượng Văn đến dự và phát biểu chỉ đạo công tác giáo dục; cùng đi có Ban thường trực Đảng ủy xã; Hiệu trưởng, CTCĐ 02 trường bạn, Ban Thường trực HMHS về dự phối hợp công tác giáo dục nhà trường.

1. Hội nghị đã thảo luận và quyết định một số vấn đề sau:

- Thống nhất cao báo cáo kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị viên chức, người lao động năm học 2020-2021; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ năm học 2021-2022.

- Nhất trí báo cáo tổng kết phong trào thi đua trong năm học vừa qua và phát động thi đua năm học 2021-2022.

  - Thống nhất các báo cáo tài chính, báo cáo việc thực hiện qui chế dân chủ cơ sở, kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong việc thực hiện kế hoạch công tác năm học trước.

- Thống nhất Báo cáo kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân trong năm học 2020-2021 và chương trình công tác, hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm học 2021-2022.

- Thống nhất nội dung sửa đổi, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ, các nội quy qui định năm học 2021-2022 của đơn vị.

- Hội nghị cũng đã được nghe ý kiến đóng góp của CBGVNV và lãnh chỉ đạo trực tiếp, định hướng mục tiêu phát triển cho nhà trường của các vị đại biểu đại diện lãnh đạo địa phương và đi đến thống nhất các chỉ tiêu phấn đấu cụ thể.

          2. Hội nghị đã thống nhất các nội dung sau:

- Động viên viên chức, người lao động nêu cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới tác phong làm việc, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác, ý thức chấp hành kỷ luật lao động, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2021-2022; Gương mẫu thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể, xã hội và hoạt động nhân đạo, từ thiện,...

      - Từng cá nhân, bộ phận chủ động tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2021-2022 đã được lãnh đạo phê duyệt. Không ngừng nâng cao chất lượng tham mưu, nghiên cứu, đề xuất với lãnh đạo về nội dung, phương pháp điều hành và chỉ đạo hoạt động trong đơn vị.

      - Tăng cường mối quan hệ phối hợp, công tác giữa các tổ chức, đoàn thể, các tổ chuyên môn trong thực hiện nhiệm vụ năm học đảm bảo hiệu quả, thiết thực.

      - Tiếp tục tham mưu với Đảng bộ, chính quyền địa phương và làm tốt công tác xã hội hóa GD, tăng cường nguồn vật lực, tài lực hoàn thiện nhà lớp học cao tầng 10 phòng đang xây dựng; tu sửa, nâng cấp nhà, phòng lớp học cũ, nhà hiệu bộ, xây mới nhà vệ sinh GV&HS, nhà xe, nhà bảo vệ; nâng cấp khuôn viên, qui hoạch sân chơi bãi tập, xây tường rào, cổng ngõ hợp lý, Thư viện xanh... với số tiền dự tính trên 11 tỷ đồng trở lên theo kế hoạch xây dựng CSVC năm học 2021-2022 và tiêu chuẩn trường CQG mức độ II, Kiểm định chất lượng mức độ III.

          - Quản lí tài sản, tài chính đúng nguyên tắc, bảo đảm công khai minh bạch, dân chủ và sử dụng đúng mục đích; báo cáo 03 tháng/lần đối với ngân sách nhà nước, cuối năm học đối với các khoản thu tổ chức đoàn thể và hỗ trợ của PHHS. Tiết kiệm chi tiêu thường xuyên để dành kinh phí ưu tiên chế độ con người. Các khoản thu ngoài ngân sách và quyết toán chi dưới sự hướng dẫn của ngành trực tiếp và các tổ chức, đoàn thể liên quan phục vụ học sinh, hỗ trợ giáo dục đều được xác nhận của UBND xã và phê duyệt của trưởng phòng GD&ĐT Nông Cống. Việc thu – chi của các tổ chức hội, hội Cha mẹ HS trực tiếp quản lí, nhà trường chỉ phối hợp kiểm tra, theo dõi giám sát để làm thủ tục tài chính, đảm bảo việc thu chi đúng theo nguyên tắc tài chính qui định và tiếp nhận sản phẩm, tài sản đưa vào sử dụng hiệu quả khi có nguồn hỗ trợ CSVC.

          - Tiếp tục kêu gọi, vận động các nguồn đầu tư hỗ trợ ở các cá nhân, tổ chức trên quê hương và ngoài tỉnh về việc xây dựng trường, xây dựng quĩ Khuyến học khuyến tài... Quản lí và lưu danh tốt việc này.

       - Thực hiện nghiêm túc Kế hoạch dạy và học lồng ghép giáo dục, rèn luyện kĩ năng sống, kĩ năng thích nghi, kiến thức ANQP và sách “Bác Hồ với những bài học về đạo đức dành cho HS” vào các môn học, bài học, vào hoạt động tập thể và hoạt động giáo dục NGLL trong và ngoài nhà trường.

           - Tiếp tục củng cố, hoàn thiện 05 tiêu chí để được công nhận lại trường chuẩn Quốc gia; sửa đổi bổ sung qui ước, nội qui qui định cơ quan văn hóa phù hợp.

          - Duy trì nề nếp Đội - Sao, tham gia và hoàn thành tốt các phong trào, hoạt động bề nổi trong nhà trường, lớp, các phong trào nhân đạo ủng hộ do các cấp phát động.

          - CBGV – Đoàn viên Công đoàn trong nhà trường là tấm gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo cho học sinh học tập, noi theo và tham gia đầy đủ các phong trào thi đua của ngành phát động. Động viên học sinh giỏi dự thi giao lưu các cấp trên mạng và trực tiếp do PGD tổ chức; thăm hỏi hỗ trợ HS, GV ốm đau, hiếu hỷ; hỗ trợ tặng quà CBGV trong các ngày lễ tết, tiếp tục xây dựng quĩ Du lịch để hè 2022 đi tham quan, học hỏi kinh nghiệm...

          -  Giữ vững mối quan hệ thông tin hai chiều giữa Nhà trường, Gia đình, Xã hội.

- Tổ chức sân chơi, giao lưu với các đơn vị bạn và địa phương về các CLB giải trí như: cầu lông, bóng chuyền, bóng bàn... đối với GV.

- Tham mưu với địa phương quan tâm chỉ tiêu bình xét gia đình Văn hóa, gia đình hiếu học cho CBGV,NV nhà trường theo tiêu chí thi đua của Khuyến học và cơ quan văn hóa các cấp.

          3. Hội nghị thống nhất các chỉ tiêu phấn đấu thi đua năm học 2021-2022    

  a) Đối với viên chức, người lao động

    - Chỉ tiêu CSTĐ, Giáo viên giỏi các cấp: 100 % viên chức, người lao động đạt danh hiệu Lao động tiên tiến cấp trường trở lên (trong đó Lao động giỏi đạt 10/14 GV= 71,42%, cấp huyện 02/14 GV = 14,28%, cấp tỉnh 2/14 GV = 14,28 %, cấp Bộ 01/14 = 7,14%.

    - Chỉ tiêu viết SKKN, NCKH các cấp: Cấp trường có 100% CBGV tham gia viết SKKN, trong đó xếp loại A cấp trường 03; được xếp loại cấp huyện 03 và có ít  nhất 01 SKKN được xếp loại cấp tỉnh.

- Chỉ tiêu cá nhân đạt thành tích xuất sắc các lĩnh vực: Phấn đấu 08 lượt người. Trong đó: Bộ GD&ĐT-TW Hội CTĐ Việt Nam-TW Đoàn 01, tỉnh tặng bằng khen 02; huyện tặng giấy khen 05.

- Phấn đấu gương điển hình 02 người trở lên; công dân gương mẫu đạt 20%; gia đình văn hóa 04; tiêu biểu 01; Gia đình hiếu học 04, tiêu biểu 01;

- Phấn đấu xếp loại công chức và Chuẩn nghề nghiệp cuối năm học 17/17 đạt khá và tốt, trong đó 83,33% trở lên đạt xuất sắc.

- 100% viên chức, người lao động đăng ký làm theo tư tưởng, tác phong và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ít nhất một việc làm cụ thể trong công tác, trong học tập thuộc lĩnh vực nhiệm vụ của mình.

- 100% viên chức, người lao động học tập, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, Nghị quyết, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, của ngành.

- 100% viên chức, người lao động tích cực tham gia các hoạt động của đoàn thể; thực hiện tốt nội quy, qui chế của cơ quan; tham gia đầy đủ có chất lượng các phong trào, các cuộc vận động do ngành GD, các cấp ngành phát động; tham gia hoạt động tích cực cùng khu dân cư; làm tốt công tác tương thân tượng ái, nhân đạo từ thiện trong và ngoài nhà trường.

          - Không có viên chức, người lao động vi phạm kỷ luật, tham gia các tệ nạn xã hội hay vi phạm đạo đức nhà giáo.

     b) Chỉ tiêu đối với học sinh

     + Chỉ tiêu xếp loại các mặt giáo dục:

- Phẩm chất: đạt 100% Hoàn thành  (trong đó có 85% Hoàn thành tốt).

- Năng lực: đạt 100% hoàn thành, trong đó hoàn thành tốt từ 75-85% trở lên.

+ Chỉ tiêu lên lớp, học sinh giỏi cấp trường: Học sinh lên lớp 99,76%, trong đó lên lớp thẳng 98,5% trở lên, Học sinh xuất sắc toàn diện cấp trường đạt từ 30 đến 35%, Học sinh xuất sắc từng mặt 40 đến 45%.

     + Chỉ tiêu HS hoàn thành chương trình Tiểu học đạt 100%, đạt điểm 9 và 10  chiếm 85% trở lên.

+ Chỉ tiêu học sinh mũi nhọn: Thi – Giao lưu CLBHS cấp trường các khối đạt 65% trở lên HS có giải. Học sinh tham gia giao lưu cấp huyện các lĩnh vực  phấn đấu đạt 90-100% có giải cá nhân, trong đó đạt 05 giải nhất trở lên, Nếu thi trên mạng giải phải đạt 35% trở lên.

     + Các chỉ tiêu khác:

      - 100% học sinh có sách vở sạch đẹp, trình bày khoa học (loại A+B). Chữ đẹp xếp loại A 65%, loại B 35%, không có loại C.

- 100% Đội viên, Sao Nhi đồng thực hiện tốt điều lệ Đội TN, Sao Nhi đồng, thuộc và làm theo 5 điều Bác Hồ dạy; 20-25% đạt Đội viên, Sao NĐ là cháu ngoan Bác Hồ được các cấp khen thưởng.

          - Gương điển hình học sinh 02 em.

          c. Thi đua của nhà trường và các tổ chức đoàn thể, các Ban, Hội:

          *Tập thể:

- Chi bộ Đảng: Trong sạch vững mạnh cấp huyện.

          - Nhà trường:  Tập thể đơn vị xuất sắc, đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen. Phấn đấu giữ vững danh hiệu «Đơn vị đạt chuẩn văn hoá», «Cơ quan, đơn vị kiểu mẫu» cấp tỉnh, “Trường học xanh, sạch đẹp, an toàn" xuất sắc cấp huyện; được công nhận Kiểm định chất lượng mức độ III, công nhận lại trường CQG mức độ II vào tháng 5/2022.

          - Công đoàn: Vững mạnh, đề nghị Liên đoàn lao động tỉnh tặng bằng khen.

          - Liên Đội: Vững mạnh, đề nghị tặng Cờ thi đua cấp TW.

- Hội CTĐ: Đơn vị xuất sắc, đề nghị tặng Cờ thi đua.

          - Hội Khuyến học: Vững mạnh, đề nghị Hội KH TW tặng bằng khen.

          - Chi đội, Sao vững mạnh:     12

          - Nhóm nhân đạo:  + Xuất sắc: 08

                                       + Tiên tiến: 04

          - Khối, lớp:  + Khối xuất sắc: 03

                             + Khối tiên tiến: 02

                             + Lớp xuất sắc:  08

                             + Lớp tiên tiến:   04

Nghị quyết hội nghị thông qua hồi 16 giờ 30 phút, ngày 19/10/2021 được toàn thể viên chức, người lao động trong cơ quan nhất trí biểu quyết 18/18  = 100%.

Trên đây là toàn văn Nghị quyết Hội nghị Viên chức, Người lao động năm học 2021-2022 trường Tiểu học Tượng Văn đã được thông qua trước Hội nghị. Hội nghị thống nhất, biểu quyết: 18/18  = 100%.

Hội nghị bế mạc, kết thúc vào hồi 16 giờ 45 cùng  ngày.       

 

                         ĐOÀN CHỦ TỌA                                            THƯ KÝ 

        Hiệu trưởng                      CT Công đoàn                               

 

 

        

       Vũ Thị Quyên                    Phạm Thị Hồng                      Trịnh Thị Gương

 

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT Nông Cống;

- Các bộ phận nhà trường;

- Lưu Hồ sơ quản lí, Văn thư.

 

 

 

Quê tôi

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
4996